Kitaplar

Çanakkale Seramikleri Kolokyumu Bildirileri
Çanakkale Seramikleri Kolokyumu Bildirileri. . 2008, Antalya

Suna - İnan Kıraç Akdeniz Araştırma Enstitüsü'nün Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ile birlikte 02 Nisan 2007 tarihinde düzenledikleri "Çanakkale Seramikleri Kolokyumu", bu alanda 1971 yılında yayımlanan ve ilk tanıtıcı çalışma olan "Türk Devri Çanakkale Seramikleri. Turkish Period Çanakkale Ceramics" başlıklı kitaptan bu yana, Çanakkale seramiklerine artan ilgiyi, oluşturulan koleksiyonlar, yeni yayınlar, araştırmalar ve uygulamalar ile bu alanda ne kadar yol alındığını göstermektedir. Bu konuda en büyük destekleyicilerin başında, oluşturdukları koleksiyonlar ve yayınlarla müteveffa Sevgi Gönül'ün yönetimindeki Vehbi Koç Vakfı, Sadberk Hanım Müzesi ve Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırmaları Enstitüsü (AKMED) gelmektedir. Enstitü 1996 yayınladığı "Çanakkale Seramikleri/Çanakkale Ceramics" ile de Kaleiçi Müzesi'nde sergilenen ve hâlâ genişletilmeye devam eden koleksiyonu bilim dünyası ile paylaşmıştır.

İÇİNDEKİLER
Sunuş
Gönül Öney

Katherina Korre-Zographou
"The Spreading of the Çanakkale Ceramics throughout the Aegean Islands"

Sevim Çizer
"Çanakkale Örneğinde Batı Anadolu Seramikçiliğinin Ege Adalarındaki Uzantıları"

Lale Doğer
"İzmir Agorası Kazılarından Çanakkale Seramikleri ve Diğer Talep Noktaları"

Tülay Uğuzman
"Halk Kültürünü Koruma, Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Konusunda Somut Bir Adım: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulusal Seramik Çalıştayı"

Selahattin Pekşen
"Çanakkale Seramiklerinin Yeniden Yapılanma Çabaları ve Sonucu"

M. Fatih Karagül
"Avustralya’dan Gelen İki Şerbetlik ve Kahverengi  Sır Araştırmaları"

Ayşe Güler
"Osmanlı Dönemi Çanakkale’de Seramik Atölyelerinin Konumlandıkları Mahaller, Üretim Potansiyeli ve Ürün Türleri"

M. Berrin Kayman
"Akköy Yöresi Fırın Cürufları Üzerine Değerlendirme"

Ek 1:  Dimitris Hatziyiannis
"Ceramic Workshop: Traditional Ceramics from Agiasos-Lesvos"

Ek 2: Kolokyum programı


 Önceki Sayfa  Sipariş Vermek İstiyorum