Virtual Tour

News

AKMED on Press

Publications Order

E-Mail

If you would like to get announcement mails about Akmed activities, please subcribe to our mailling list.
E-Mail:
First Name:
Last Name:
 
 

Kaleiçi Müzesi
News

Adalya XIV 2011 has been published

CONTENTS

*Gülsün Umurtak / Understanding the Hacılar II Settlement
*Mustafa Bulba / Kaunos Demeter Kayalığından Ele Geçen Kıbrıs Heykelcikleri
*Alice Landskron / Zur Komposition der Friese auf der Nord- und Ostseite des Heroons von Trysa
*Christian Marek / Kaunos und Lykien
*Alime Çankaya - Hüseyin Köker / Dumancık Kistophor Definesi
*Ümit Aydınoğlu – Ümit Çakmak / A Rural Settlement in the Rough Cilicia-Isauria Region: Karakabaklı
*Fatih Onur / Gagates: θαυμάσιος λίθοςAntikçağ’da Meşhur bir Taşın Kullanım Alanları ve Yataklarının Yeriyle İlgili
Bir Değerlendirme
*Julian Bennett / Why did Claudius Annex Lycia?
*Murat Durukan / Olba Teritoryumunda Hellenleştirme ve Romalılaştırma Politikalarının Arkeolojik İzleri
*Murat Arslan – Nihal Tüner Önen / Akdeniz’in Korsan Yuvaları: Kilikia, Pamphylia, Lykia ve Ionia Bölgelerindeki Korykoslar
*Gürkan Ergin/ How to Transform an Isaurian into a Subject? The Roman Army as a Foucaultian
Technology of Power
*Burhan Varkıvanç – Hülya Kökmen / Attaleia’nın Anıtsal Mezarları Üzerine Bazı Gözlemler
*N. Eda Akyürek Şahin / Antalya Müzesi’nden İki Hekateion
*Hüseyin Sami Öztürk – Hakkı Emirhan Süel / Tloslu Ptolemaios’un Mezar Yazıtı
*Mehmet Özsait – Guy Labarre – Nesrin Özsait / Nouvelles inscriptions et monuments de la vallée d’Apollonia (Phrygie-Pisidie)
*Serra Durugönül / Silifke Müzesi’nden Dionysos-Pan Heykeli ve İki Torso
*İnci Delemen / The Colossal Statue of Lucius Verus Recently Discovered in Perge
*Ayşe Aydın / Side Müzesi’ndeki Sigma Formlu Tabla
*Altan Çetin / Memlûklerin Kıbrıs ile İlişkileri


 Back